zelená úsporám
O snímek zpit
1
2
3
O snímek dopoedu

Ploché střechy

Ploché střechy byly budovány jako jednoplášťové s krytinou převážně živičnou. V konstrukci jednoplášťových střech se shromažďuje voda, která se usadí v tepelné izolaci a tím ji degraduje a zatěžuje konstrukci. Závadou bývá zatékání, promrzání, nedotápění místností pod střechou.

Fóliový střešní hydroizolační systém:

Systém je určen pro vytváření povlakových střešních krytin. Střešní krytina může být kladena na všechny běžné podklady (beton, betonové prefabrikáty, lehčený beton, ocelové konstrukce, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, asfaltová krytina apod.

Základní vlastnosti střešní hydroizolační fólie:

  • odolnost vůči zatížení větrem
  • odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření
  • nepodléhá střídání tepla a chladu
  • odolnost vůči proražení
  • odolnost proti prorůstání kořenů
  • rozměrová stálost
  • vynikající svařitelnost
  • odolnost proti chemikáliím
  • střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhou životností.

Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2018 Lerson